Skriv ut

Många spännande samtal under IKEMDAGEN 2021

Med en gemensam utgångspunkt – svensk industris plats i världen och ett program som spände över flera frågor – från hur industrin kan bidra till hållbar omställning i en global värld – till det mest svenska, våra kollektivavtal, blev IKEMDAGEN 2021 precis så spännande som de cirka 130 anmälda kunde förvänta sig. Lägg där till en kunnig och inläst panel och det blev en eftermiddag som Jonas Hagelqvist sammanfattade väl ”Det känns som om jag har ett ordmoln i huvudet, det har varit så många intryck”.

Eftermiddagen inleddes med en spaning av Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova. Hon sa bland annat att Sverige är ett av de högst rankade länderna när det gäller innovation och startups. En fördel att förvalta och utveckla i en tid när planetens framtid bara kan säkras genom just nya innovationer. För att åstadkomma den förändringen som måste ske, som är lika stor som den industriella revolutionen, räcker det inte med att utbilda de unga, ett livslångt lärande krävs.

I sin spaning lyfte Darja Isaksson fram kemibranschens höga ambitioner när det gäller minskade koldioxidutsläpp och den rapport om branschens klimatambitioner som Material Economics tagit fram på uppdrag av IKEM. Hon nämnde också arbetet inom Klimatledande Processindustri och uppmärksammade särskilt Perstorps Project Air, som när det blir verklighet kan åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen motsvarande inrikesflyget. Som ledare för Sveriges innovationsmyndighet ville hon gärna höra mer om industrins gemensamma satsningar och skickade med en uppmaning om att höra av sig.

Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, tog vid, och underströk hur stolt han är över att få arbeta för en bransch som ”är något av familjen Wallenberg inom industrin – den verkar utan att synas”. En industri som förser andra industrier med de utgångsmaterial de behöver.

Carl Eckerdal höll med om att industrin står inför en enorm omställning och betonade att då krävs att industrins ramvillkor är de bästa. Allt som sammantaget gör att det går att rekrytera personal och få företagen att investera är viktigt eftersom det inte finns någon intressekonflikt, industrin och samhället är bra för varandra.

Lotta Ljungqvist, CEO Testa Center, Cytiva lyfte fram att det är roligt att en bransch som är ganska okänd, blivit så synliga under pandemin. Cytiva tillverkar komponenter som är viktiga för vaccinproduktionen och företaget har av förklarliga skäl ett väldigt intensivt år med snabb omställning och utveckling bakom sig.

Lotta Ljungqvist menade att pandemin har gjort att även produktionen har fått synlighet, inte bara forskningen. Som utmaningar för produktionen nämnde hon långa tider för nya tillstånd ”det måste vi bara få bort”.

Lotta Ljungqvist framhöll också att vi behöver ett utbildningsväsende som gör att man kan lära hela livet och snabbt ställa om när det behövs.

Linda Zellner, Vice President Innovation Strategic Markets, Perstorp berättade om Project Air, Perstorps kommande satsning på att fånga in koldioxid och tillverka metanol av den. Redan nu kan en del av den fossila råvaran bytas ut mot biobaserad och med hjälp av massbalans kan en del av produkten klassas som biobaserad även om tillverkningen sker i samma produktionsanläggning.  

Linda Zellner berättade också att hon genom samtal med lärare förstått att förutsättningarna för att lära sig kemi i grundskolan är inte desamma överallt. För elevernas skull, men också för lärarna, så borde det fångas upp.

En moderniserad arbetsmarknad

Därefter var det dags för ett samtal om LAS-överenskommelsen och om framtidens arbetsmarknad. Panelen bestående av Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega och Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM var alla ense om att LAS-överenskommelsen var bra, även om Marie Nilsson poängterade att det var en kompromiss.

Henrik Stävberg menade att överenskommelsen är stort steg framåt för samtliga parter, en win-win. För arbetsgivarna blir det lättare att säga upp den som missköter sig, det har varit enormt svårt tidigare. För arbetstagarna ger avtalet störa möjligheter till kompetensutveckling.

Och just möjligheten till kompetensutveckling var något som framhölls som viktigt av samtliga. Kompetens är anställningstrygghet.

När det gällde frågan om att införa medarbetaravtal i stället för olika avtal för arbetare och tjänstemän var bilden lite mer splittrad. Marie Nilsson som själv arbetat på Borealis, ett företag med medarbetaravtal, såg positivt på medarbetaravtal, men poängterade att det måste finnas ett lokalt engagemang.

Ulrika Lindstrand var lite mer tveksam och menade att de stora huvuddragen kan samordnas, men måste fungerar lokalt. Hon sa också att även om även om arbetsuppgifterna flyter in i varandra så finns det stor skillnader.

Stefan Koskinen berättade att Almega har några medarbetaravtal och tycker det är bra, men att facket har varit stoppkloss.

För IKEM är saken klar, medarbetaravtal är något som IKEM driver, men Henrik Stävberg poängterade att ”vi lägger oss inte i hur facken organiserar sig, vi kan ha samma avtal med flera fackförbund”.

Samtliga personer i panelen var eniga om att framtiden för Sverige kan bli ljus, men att det finns saker som behöver åtgärdas.

Marie Nilsson menade att det är viktigt att politikerna samlas till långsiktiga lösningar för elförsörjning och infrastruktur. Hon tyckte också att Sverige ska satsa mer på forskning och innovation och mer attraktiva utbildningar.

Ulrika Lindstrand ansåg att det handlar om ledarskap, att det saknas stora politiska överenskommelser som håller över tid. Hon tyckte också att Sverige ett av världens bästa land att födas i och att jobba i industrin är ett bra val.

Henrik Stävberg menade att vi måste säkra upp kompetens och få fler söka sig till industrin. 

Stefan Koskinen sa att politikerna måste sluta ägna sig åt käbbel och i stället lösa problemen med utanförskapsområden. Få en debatt som slutar handla om friskolornas vara eller inte vara och i stället handla om hur får vi ett bra utbildningssystem.

Cecilia Garme, som var moderator för IKEM-dagen konstaterade att där fick vi in en Almega-fråga innan hon vände sig till Olov Abrahamsson, NSD (S) och Caroline Dahlman, Bulletin (liberalkonservativ) för att få deraskommentarer på panelsamtalet.

Olov Abrahamsson menade att LAS-uppgörelsen är jättebra och att det som är att kompetensutvecklingen uppmärksammas. Han tyckte att näringslivet ska driva sina intressen när det gäller kompetens och infrastruktur. Enligt Olov Abrahamsson är Sverigebilden är fortfarande bra utomlands, med även att det är viktigt att skolorna funkar i utsatta områden.

Caroline Dahlman var mer tveksam till LAS-uppgörelsen. Hon tyckte ändå att det var bra att höra att det inte är ideologiska låsningar längre. Hon menade också att det för framtiden är viktigt att nyanlända kommer i jobb och att barn lära sig svenska. Om utrikesfödda ska komma i arbete behövs mer än LAS-förändringar ansåg hon.

Fördel Sverige?

Med de tidigare delarna som ingång var det dags för ytterligare en spaning, den här gången med Fredrik Härén, idémakare och global tänkare som brukar föreläsa om affärsverksamhet och innovation ur ett globalt perspektiv.

Fredrik Härén inledde med att säga att det varit fördel Sverige i hundra år. Det beror bland annat på att vi haft tur, och med lite tur kan det fortsätta.

Bland svenska innovatörer ville Fredrik Härén lyfta fram Alfred Nobel, inte för att han svensk, i stället borde han hyllas för att han var så osvensk, genom sitt liv i många länder och sina språkkunskaper.

Bland trender lyfte Fredrik Härén att företag i större utsträckning startar samarbeten med entreprenörer och startups. Det viktigast är att hitta personer med kompetens, inte att anställa dem. Han tyckte också att det är fantastiskt att Sverige lyckas ändra LAS-reglerna och att det kan ge människor chans att växa igen om de byter arbetsplats. Vi borde prata om ”livslångt växande, inte livslångt lärande”.

Vi kämpar för industrin

Med det var det dags att avluta eftermiddagen. Magnus Huss gjorde det med orden ”Vi avslutar IKEMDAGEN 2021 men fortsätter kämpa för svensk industri”.                          

Här kan du se en inspelad version av IKEMDAGEN 2021  

Här kan du se en digital årskrönika om IKEMÅRET

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in