Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Henrik Stävberg
Foto: Bengt Säll

Medarbetaravtal – Bra för både medarbetare och företag

Medarbetaravtal främjar vikten av alla anställdas betydelse och stärker samhörighetskänslan på arbetsplatsen. Dessutom minskar det tiden som företag behöver lägga på administration. Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM har under de senaste åren sett ett ökat intresse för medarbetaravtal bland medlemsföretagen. Därför har IKEM nu tagit fram inspiration och fakta till företag som vill lära sig mer om denna typ av avtal.

− Jag har i nio år hjälpt våra medlemsföretag med olika arbetsgivarfrågor och många har uttryckt att det skulle förenkla om de hade ett gemensamt medarbetaravtal. Det finns ett stort intresse hos våra medlemmar att gå över till den typen av avtal och då är det självklart för oss på IKEM att hjälpa till med det vi kan, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Att bara behöva hantera anställningsvillkoren i ett kollektivavtal på arbetsplatsen, oavsett vad de anställda arbetar med är en vinst i sig, men Henrik Stävberg hör också medlemsföretagen berätta om andra viktiga fördelar med denna typ av avtal.

− Vi ser att det blir en starkare kultur på företagen och att det blir en bättre laganda. Det är självklart att kulturen blir bättre om avtalen inte gör skillnad på vad de anställda arbetar med inom företaget. Det känns förlegat att dela upp de anställda i olika kategorier med olika villkor och det är en kategorisering som borde tas bort.

Tidsbesparande och enklare bemanning

Det finns även fördelar med medarbetaravtal som är av mer praktisk karaktär. Eftersom företaget bara får ett avtal att förhålla sig till minskas det administrativa arbetet för HR- och ekonomiavdelningen men också för chefer.

− För företagen finns tidsbesparing att göra. Jag tror att man är trött på att behöva bläddra i olika avtal på grund av uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän. Det skulle vara mycket lättare med ett medarbetaravtal där alla vet vad som gäller. Det sparar tid på företaget om man bara har ett avtal att förhålla sig till, t ex vid introduktioner av nyanställda.

Uppdelningen av arbetare och tjänstemän innebär ibland att det uppstår problem med vem eller vilka som ska utföra arbetet. Den traditionella uppdelningen skapar osynliga gränser och diskussioner om vem som ska utföra arbetet.

− Det gör att man ser hinder i stället för att hjälpa till och hugga i där det behövs. Det är inte ovanligt att det blir diskussioner om vilket kollektivavtal arbetsuppgiften ligger inom istället för att arbetet utförs av den som är bäst lämpad.

Stärkt arbetsgivarvarumärke

Idag råder det stenhård konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden och ännu tuffare kommer det att bli framöver. Därför gäller det för företag att göra vad de kan för att vara attraktiva för både befintliga och potentiella medarbetare.

− Jag är övertygad om att arbetssökande, framförallt unga talanger, ser det som mycket positivt att ett företag har medarbetaravtal. Det visar att det är ett modernt företag som har lika villkor för sina medarbetare. I stället för att dela upp de anställda i olika kategorier kan man tillsammans fokusera på att nå sina mål och hjälpa sina medarbetare att växa utifrån deras styrkor.

Uppdelningen i arbetare och tjänstemän är något som har sin grund långt tillbaka i tiden och något som gjordes långt före det moderna samhälle vi lever i idag.

− Ytterst handlar det om att vi tycker att det är otidsenligt att dela upp medarbetare i arbetare och tjänstemän. För att lösa de uppgifter och utmaningar som svensk industri står inför så behöver vi fokusera på uppgiften och inte vem som är arbetare eller tjänsteman. Därför arbetar vi nu för att hjälpa intresserade medlemsföretag att gå över till medarbetaravtal.

Till IKEM:s kampanj Medarbetaravtal

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in