Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Näringslivets uppmaning till Europeiska kommissionen

Näringslivet uppmanar nu Europeiska kommissionen att lägga tillräckligt med tid och resurser på den pågående översynen av förpackningsdirektivet. Det är en viktig möjlighet att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

IKEM:s europeiska partners PlasticsEurope och European plastics converters är bland de 60 branschföreningar inom förpackningens värdekedja som nu har skickat ett brev till Europeiska kommissionen där vi kräver en robust process för översynen av förpackningsdirektivet. Näringslivet anser att om vi ska kunna uppfylla att de ambitiösa politiska målen i handlingsplanen för cirkulär ekonomi behöver det reviderade förpackningsdirektivet driva investeringar för innovation samt säkerställa en starkare efterlevnad och harmonisering i hela EU.

Mer information om förpackningsdirektivet ((DIREKTIV 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall)) och det pågående revideringsarbetet 

Läs brevet som näringslivet skickat till Europeiska kommissionen 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in