Skriv ut

Nationaldagen infaller på en söndag

I år infaller nationaldagen på en söndag, som för många arbetstagare är en arbetsfri dag. Med anledning av detta får IKEM nu frågor om hur nationaldagen ska hanteras i år. Hur ni ska hantera frågan blir beroende på om ni hanterat nationaldagsfrågan lokalt eller inte.

Sveriges regering beslutade 2004 att slopa annandag pingst som helgdag och flytta helgdagen till nationaldagen. Därmed kom arbetstiden att förlängas något för vissa arbetstagare. Detta då annandag pingst alltid inföll på en måndag medan nationaldagen vissa år kan komma att infalla på en dag som annars är en arbetsfri. 

  • Ni har lokalt hanterat nationaldagsfrågan

 Följ den lokala överenskommelse som ni har ingått då det gäller Nationaldagen.  IKEM vet att det träffats en rad olika typer av lokala överenskommelser om hantering av nationaldagsfrågan. Exempelvis har några företag gett medarbetare en annan ledig dag de år som nationaldagen infaller på en arbetsfri dag.  Andra företag har löst nationaldagsfrågan genom exempelvis pensionsavsättning.

  • Ni har inte lokalt hanterat nationaldagsfrågan

IKEM slöt 2007 kollektivavtal om en kompensation för nationaldagen. Alla avtal både för tjänstemän och arbetare är utformade på samma sätt, förutom för kollektivavtalet inom tvätt- och textilindustrin där kompensationen är borttagen sedan avtalsförhandlingarna 2013. För arbetstagare med arbetstid fastställd per helgfri vecka tillförs två timmar till arbetslivskontot varje år. För de som har arbetstiden fastställd med ett årsarbetstidsmått utges ingen kompensation då deras arbetstid inte påverkats av att en helgdag flyttats.

Detta innebär alltså att någon särskild hantering inte behöver göras i år, då nationaldagen infaller på en söndag.

Har ni frågor om ovan information eller om ni felaktigt hanterat kompensationen för nationaldagen bakåt i tiden, kontakta gärna oss på IKEM så diskuterar vi hur ni bäst löser frågan.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in