Skriv ut

Ny rapport från Institutet för miljömedicin: Att utveckla nya metoder utan djurförsök är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation.

Forskningsmetoderna inom läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier utvecklas i snabb takt. Det kan bidra till EU:s och Sveriges målsättning att ersätta djurförsök, med metoder som inte kräver djurförsök. Samtidigt finns flera hinder för utvecklingen. Det är kontentan av en ny rapport utgiven av Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet.

Forskningsmetoder utan djurförsök är strategiskt viktigt för svensk forskning och innovation

Trots det hanteras frågan oftast som en djurskyddsfråga. I regeringens forskningspolitiska proposition framgår att ”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder”, men för att det ska bli verklighet, krävs ökad kommunikation och samverkan mellan forskare, myndigheter och företag.

Det menar författarna till en ny rapport från Karolinska Institutet. Docent Mattias Öberg vid Karolinska Institutet och omvärldsstrategen Monica Björklund har djupintervjuat forskare, politiker, myndigheter, företag, intresseorganisationer och branschorganisationer. IKEM är en av organisationerna som bidragit med fackkunskap och synpunkter till rapporten.

― Nya testmetoder som inte inbegriper djurtester gör att utvecklingen av nya kemikalier kan ske snabbare och på ett mer etiskt försvarbart sätt. Det blir också lägre utvecklingskostnader vilket är viktigt om vi vill få tillgång till nya bättre produkter, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig kemikaliefrågor.

I dag går det dock inte för industrin att komma runt djurförsöken, eftersom det saknas acceptans för många av de nya metoderna från myndigheterna. För att en metod ska kunna användas krävs ofta att den är godkänd av OECD, och det väger tungt om metoderna finns med i OECD Test Guidelines.

― För de företag som utvecklar nya testmetoder är det ofta en lång resa innan de får sin metod godkänd. För något år sedan intervjuade vi till exempel startup-bolaget Senzagen som utvecklat en ny metod för att testa om en kemikalie är allergen eller inte utan att använda djur. Det är en lång process att få en sådan metod godkänd, berättar Nils Hannerz.

Enligt IMM:s rapport är riksdagsledamöterna och industrin eniga om att kopplingen mellan nya metoder utan djurförsök måste bli starkare till forskning, utveckling och innovation. Det får inte bara behandlas som en djurskyddsfråga.

― Förhoppningsvis kan den bidra med kunskap så att utvecklingen av nya metoder kan gå snabbare, vi behöver verkligen komma bort från onödiga djurförsök, säger Nils Hannerz.

Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök – Upplevelser, utmaningar och uppmaningar. Mattias Öberg & Monica Björklund. Karolinska Institutet, februari 2021.

Rapport: Karolinska Institutet Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök

Intervjun med Senzagen finns på sid 21 i IKEM:s rapport om startup-bolag inom Life Science

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in