Skriv ut

Nytt verktyg för tvättindustrin om ergonomi

IKEM har, tillsammans med IF Metall, tagit fram vägledning och verktyg som stöd till tvättindustrins arbete med att förebygga belastningsbesvär. Materialet är framtaget via Prevent och bygger på ett forskningsprojekt som vi tidigare genomfört via RISE (fd. Swerea IVF).

 

FILM: Tvätteriets ergonomi >

Information och stödmaterial på Prevents webb: Tvätteriets ergonomi

Materialet lanserades den 16 mars.

Genom att använda vägledningen Tvätteriets ergonomi på arbetsplatserna kan belastningsskador förebyggas och arbetplatsen utvecklas till en hållbar arbetsplats. Det kan till exempel handla om att göra arbetet mer varierat eller att undvika arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd.

Tvätteritets ergonomi är utformad för att tvätterierna enkelt ska kunna kartlägga riskerna i arbetet och göra en plan för hur riskerna ska åtgärdas och följas upp. Materialet innehåller även checklistor med aspekter att ta hänsyn till vid inköp av maskiner och placering av maskiner i arbetslokalen.

– Vi hoppas att materialet ska vara till hjälp med att på ett systematiskt sätt kunna undersöka den belastningsergonomiska situationen och vid behov hitta förebyggande åtgärder. Grunden är att utforma arbetsstationerna så ergonomiskt som möjligt och att undvika repetitivt arbete, säger Camilla Backlund, rådgivare inom arbetsmiljö på IKEM.

Tvätteriets ergonomi kan användas för hela tvätteriet eller för ett mer avgränsat område. Materialet utgår från ett samarbete mellan arbetsgivare och anställda, med syftet att förbättra arbetsmiljön och behålla de framsteg som görs.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in