Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Greta Hjortzberg, IKEM
Greta Hjortzberg, IKEM Foto: Bengt Säll

Ompröva vem som ska få gå komvux och yrkesvux

Vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet. Det skriver Greta Hjortzberg, IKEM, tillsammans med andra representanter för arbetsgivar- och fackförbund i Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning

Bakgrunden till debattartikeln är att regeringen nyligen presenterade nya urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. För industrins parter, fack- och arbetsgivare, är det viktigt att kompetensförsörjning är ett tydligt mål med yrkesvux och att det stöttas av regelverken.


Utbildningsministern uppmanas därför att ompröva beslutet och ändra urvalsreglerna så att fler vuxna får möjlighet att växla yrke eller utvecklas i sin yrkesroll och så att fler unga kan etablera sig på arbetsmarknaden.


Läs hela debattartikeln här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in