Skriv ut
Peter Kihlgren
Peter Kihlgren Foto: Björn Lilja

Peter Kihlgren ny ordförande för SKGS

Peter Kihlgren har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot att anta de stora utmaningar som elektrifieringen och klimatomställningen innebär för elsystemet i sin nya roll.

Peter Kihlgren är också vd för ett av Sveriges största kemiföretag, Kemira Kemi AB i Helsingborg, som är en del av den finländska kemikoncernen Kemira. I Helsingborg produceras kemikalier bland annat till massa- och pappersindustrin och vattenrening.

– Jag ser fram emot att arbeta för att SKGS ska vara en stark och tydlig röst för den svenska basindustrin i energifrågor. En trygg tillgång på konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el är en absolut grundförutsättning för att vi ska klara klimatomställningen och jobben, säger Peter Kihlgren.

SKGS kommer intensifiera arbetet för att säkra framtidens elförsörjning. De kommande årens politiska beslut på energiområdet blir avgörande för svensk industris långsiktiga konkurrenskraft. Prognoserna pekar på minst en fördubblad elanvändning till år 2045. Kortare ledtider för ny elproduktion och elnätsutbyggnaden är centrala frågor för SKGS, liksom att värna den planerbara elproduktionen i södra Sverige.

– Energifrågan är avgörande när industrin ska ställa om. Peter är en uppskattad ledamot i IKEM:s styrelse och jag är jätteglad att han även vill engagera sig i SKGS, säger Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM.

IKEM gjorde nyligen en kartläggning av elbehovet när hos de IKEM-företag som genererar de största svenska utsläppen av koldioxid ska ställa om och minska sina utsläpp. Ett av företagen som intervjuades var Kemira Kemi

– Jag är glad att få samarbeta med Peter Kihlgren. Han tillför värdefulla internationella perspektiv på svensk elförsörjning och konkurrenskraft från insidan av en utlandsägd koncern. Men också dyrköpta erfarenheter från södra Sverige och SE4 som drabbats hårdast av höga elpriser och kapacitetsbristen i elnätet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Här kan du läsa en artikel i Svenska Dagbladet där Peter Kihlgren uttalar sig 

Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna i energifrågan, webbplats https://www.skgs.org/

Verksamhetsansvarig Johan Bruce, johan.bruce@skogsindustrierna.se  


Om IKEM:s klimatrapport

Industriföretag som är medlemmar hos IKEM finns inom ett brett spektrum av branscher, allt från kemikalier, plast, livsmedelsoljor och drivmedel, till cement, aluminium, socker och stenull. IKEM har kartlagt de medlemsföretag som genererar de största svenska utsläppen och deras planer för omställningen. För att åstadkomma stora utsläppsminskningar räcker det inte med en enskild strategi, utan flera olika angreppssätt krävs. I rapporten redovisas de viktigaste vägarna och deras förutsättningar. Elektrifiering är en viktig komponent.

Läs rapporten här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in