Skriv ut

Pilotprojekt ska etablera Teknikcollege i Stockholmsregionen

Nu startar ett treårigt pilotprojekt som ska etablera Teknikcollege i Stockholmsregionen. Syftet är att förbättra utbudet av industrirelevanta utbildningar som kan möta företagens kompetensbehov. Region Stockholm, som satsar 1,5 miljoner kronor på projektet, söker nu en projektledare.

Under år 2020 genomfördes en förstudie för att undersöka förutsättningar för ett Teknikcollege i Stockholmsregionen. Förstudien visade bland annat att regionen har ett väldigt litet utbud av industri­utbildningar och att företag i Stockholmsregionen har svårt att hitta rätt kompetens.

Det är något som ett Teknikcollege förhoppningsvis kan råda bot på. Utbildningar som är certifierad genom Teknikcollege ger nämligen den kunskap som eftersöks av företagen i den region där skolan ligger. Det gör det lättare för den som väljer en Teknikcollegeutbildning att få jobb samtidigt som industrin kan hitta medarbetare med rätt kompetens.

― Vi är förstås jätteglada över pilotprojektet, det har saknats ett Teknikcollege i Stockholmsregionen. De flesta tänker nog inte på Stockholm som en industristad, men AstraZeneca i Södertälje har en av världens mest moderna läkemedelsfabriker och inne i Stockholm, på Kungsholmen, ligger Octapharma, säger Jonas Hagelqvist, vd IKEM och styrelseledamot i Teknikcollege.

Företagen AstraZeneca och Octapharma, som båda är medlemmar i IKEM, har engagerat sig för att få till ett Teknikcollege i Stockholmsregionen. Teknikcollege, som är gymnasiala yrkesutbildningar, finns över hela landet, men inte i Stockholms län. Närmaste utbildningsorter har hittills varit Strängnäs, Eskilstuna och Västerås, men nu blir det förhoppningsvis ändring på det.

För att planera och genomföra pilotprojektet Teknikcollege söker Region Stockholm nu en projektledare.

Här kan du läsa annonsen för tjänsten 

Här kan du läsa mer om tillverkningsindustrin i Stockholmsregionen som år 2018 stod för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala varuexportvärde. Flest sysselsatt inom industrin finns i Södertälje, med drygt 28 procent av länets sysselsättning inom branschen. Huvuddelen kan kopplas till Scania och AstraZeneca som är två dominerande företag inom tillverkningsindustrin i Södertälje.

Rufs.se Tillverkningsindustrin i Stockholms län - region Stockholm

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in