Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Plastförpackningar borde innehålla 30 % återvunnet

Plastråvaruproducenterna föreslår nu ett obligatoriskt mål på 30 % återvunnen plast i plastförpackningar till 2030 inom EU. Tillverkarna av plastförpackningar anser att målet är möjligt att nå om ansvaret delas av hela värdekedjan.

Plastbranschen arbetar för att uppnå en cirkulär ekonomi för plasten och IKEM är genom de två europeiska organisationerna PlasticsEurope och EuPC engagerade i EU-kommissionens arbete inom området.

‒ Vi välkomnar den kommande översynen av förpackningsdirektivet (PPWD) som är en viktig pusselbit för övergången till en cirkulär ekonomi för plasten, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Våra europeiska plastråvaruproducenter stöder EU -kommissionens förslag om ett obligatoriskt krav för innehåll av återvunnen plast i plastförpackningar och föreslår att detta ska vara 30 % till år 2030.

PlasticsEuropes medlemmar arbetar redan idag för att bidra till ökad användning av återvunnen råvara. Företagen investerar miljarder euro i innovativa tekniklösningar som ska ge ökad tillgång till återvunnen plast av högsta kvalité. Att skapa förutsättningarna för kemisk återvinning är en viktig pusselbit. Och bara inom denna viktiga teknik och den infrastruktur som behövs ligger de planerade investeringarna på mellan 2,6 miljarder euro år 2025 till 7,2 miljarder euro år 2030 i Europa.

‒ Tillverkarna av plastförpackningar är dock oroliga för att höga krav på återvunnet innehåll kan leda till kvalitetsförsämringar och marknadsbegränsningar. Detta har man sett för återvunnen PET. När det gäller livsmedelsförpackningar är de tekniska och juridiska förutsättningarna kring användning av återvunnet material inte helt på plats ännu, så en översyn av lagstiftningen behövs också, förklarar Lena Lundberg.

Tillverkarna av plastförpackningar vill att de rättsliga kraven fördelas längs värdekedjan samt att kemisk återvinning erkänns av EU och nationella myndigheter. För att undvika flaskhalsar i utbudet bör plastråvaruproducenter vara skyldiga att göra en motsvarande hög andel återvunna plaster tillgängliga inom EU. Eftersom kemisk återvinning ger samma kvalité som nyråvara är tekniken viktigt för att till exempel återvinna de vanliga plasterna polyeten och polypropen till livsmedelsförpackningar.

Om PlasticsEurope

PlasticsEurope är branschorganisation för förtag som tillverkar plastråvara.

Om EuPC

EuPC (European Plastics Converters) är branschorganisation för förtag som tillverkar plastprodukter, allt från förpackningar till bildelar och byggmaterial.

Här kan du läsa pressmeddelandet från PlasticsEurope 

Här kan du läsa pressmeddelandet från EuPC 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in