Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM. Foto: Bengt Säll

Regeringen måste förändra korttidslagen

Vi uppmanar regering och riksdag att ändra korttidslagen och skapa ljus i tunneln för de många företag som fortfarande kämpar för sin överlevnad. Det skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med IKEM och nio andra ledande arbetsgivarorganisationer i en debattartikel i Altinget.

I debattartikeln, som bland annat skrivits under av Jonas Hagelqvist, vd IKEM, uppmärksammas att regelverket om korttidsarbete tillämpas på ett sätt som straffar företag orimligt hårt för rena handhavandefel. Det kan till exempel röra sig om företag som varit någon eller några dagar sena med att lämna in sin redogörelse och som därför blivit återbetalningsskyldiga för hela stödbeloppet.

För att komma till rätta med problemen vill Svenskt Näringsliv och organisationerna att lagen om korttidsarbete justeras och förtydligas så att Tillväxtverket i de enskilda fallen kan fatta beslut som står i proportion till de felaktigheter som begåtts.

Regering och riksdag uppmanas att omgående ändra korttidslagen.

Läs hela debattartikeln här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in