Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM
Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM Foto: Bengt Säll

Regeringen presenterade LAS-förslag

Nu är regeringens utredningar om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden klara. Nu ska förslagen ut på remiss och planen är att förändringarna ska genomföras vid halvårsskiftet 2022.

På måndagen presenterade regeringen resultatet av de tre utredningarna som gällt:

  1. En ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
  2. Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd
  3. Förändringar av anställningsskyddet

Utredningarna har genomförts i nära dialog med arbetsmarknadens parter. Förslagen är därför i linje med den överenskommelse som slöts under förra hösten. De slutgiltiga förslagen går nu ut på remiss.

― Både IKEM och Svenskt Näringsliv är remissinstanser, så vi ska förstås gå igenom allt ordentligt ändå och ge synpunkter om det behövs, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

De nya lagändringarna och omställningsstödet träder i kraft den 30 juni 2022. Tidplanen för genomförande ligger därmed fast.

―  Vi vet att det varit intensiva diskussioner under arbetet med de tre utredningarna men för våra medlemsföretag är det viktigt att den överenskommelse som slöts mellan parterna förra hösten realiseras så snabbt det går.

Här finns Regeringens pressmeddelande 

SVT om förslaget här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in