Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Henrik Stävberg
Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM. Foto: Bengt Säll

Regeringen tar vidare parternas LAS-överenskommelse

Under hösten träffade Svenskt Näringsliv efter intensiva förhandlingar en principöverenskommelse med PTK (tjänstemannaorganisationerna), IF Metall och Kommunal rörande trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringen tillsätter nu tre utredningar som ska lämna förslag till hur överenskommelsen ska genomföras rent praktiskt.

Utredningarna ska se över:

  • anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor.
  • en ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
  • ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Parterna som undertecknat principöverenskommelsen ska bidra med företrädare med expertkunskap till en särskild arbetsgrupp som nära knyts till utredningarna. Utredningen ska dessutom föra dialog med arbetsmarknadens parter och företrädare för små och medelstora företag samt andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden.

- Det känns väldigt bra att regeringen nu snabbt arbetar vidare med den överenskommelse vi träffade i höstas. Det känns också väldigt bra att vi från arbetsgivarsidan får med våra experter som under hösten arbetade med LAS- och omställningsfrågorna, kommenterar Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Utredningarna ska redovisas senast den 15 maj och därefter vidtar ett remissförfarande. Den formella processen är därmed igång där tidplanen är att det nya regelverket kring omställning och anställningsskydd ska träda i kraft före halvårsskiftet 2022.                                                                                        

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in