Skriv ut
Källa: Slovenska ordförandeskapet
Källa: Slovenska ordförandeskapet

Slovenien tar över rodret i EU från den 1 juli till den 31 december 2021

Som ordförande i EU är uppgiften att planera och leda rådets arbete. De sedvanliga rådsmötena kommer som vanligt att hållas i Bryssel och Luxemburg. Vid sidan av dessa kommer 19 informella ministermöten hållas i Slovenien som ger utrymme för ett mer ledigt samtal om inriktningen av kommande frågor i rådet.

Det medlemsland som är ordförande arbetar i nära samverkan i en trio som tar fram ett gemensamt 18 månaders program. Varje ordförandeland tar fram sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram. Nuvarande trio består av Tyskland, Portugal och Slovenien. Frankrike tar vid som ordförande efter Slovenien den 1 januari 2022. Nästa svenska ordförandeskap i EU är första halvåret 2023. Planeringen för det arbetet börjar nu.

Läs mer om Trio programmet och det Slovenska ordförandeskapets 6-månaders program

Hemsidan för ordförandeskapet

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in