Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Stödet för korttidsarbete förlängs och IKEM har träffat nya avtal

Det befintliga förstärkta systemet om stöd för korttidsarbete upphör den 30 juni 2021. Nu har Regeringen kommit med ett förslag om att förlänga det förstärkta systemet i ytterligare tre månader: juli, augusti och september 2021. IKEM därför träffat nya avtal avseende korttidsarbete med statligt stöd för arbetare och tjänstemän. Avtalen gäller från 1 juli till och med 30 september 2021.

Stödet för korttidsarbete: Nya regler från 1 juli 2021

Företag kan även fortsättningsvis permittera anställda med en arbetstidsminskning om 20, 40, 60 och 80 procent. Löneminskningen är då 4, 6, 7,5 respektive 12 procent. Subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som jämförelsemånad. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

IKEM har publicerat mer utförlig information under fliken Arbetsgivarguiden och Arbetsgivarfrågor A-Ö.

Arbetsgivarfrågor A-Ö: Covid-19 för arbetsgivare/Regler om korttidspermittering/ Från 1 juli 2021 - Nya regler om korttidspermittering 

Mallen för lokal överenskommelse

IKEM har publicerat en uppdaterad version av mallen för lokal överenskommelse. Den finns under kapitlet Covid-19 för arbetsgivare.

Arbetsgivarfrågor A-Ö/Covid-19 för arbetsgivare: Mallen för lokal överenskommelse 

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd från 1 juli till och med 30 september 2021

IKEM har träffat nya avtal avseende korttidsarbete för arbetare och tjänstemän.

Dessa centrala avtal ska bifogas ansökan om statligt stöd för korttidsarbete.

De nya avtalen är publicerade på ikem.se under fliken Arbetsgivarguiden: Kollektivavtal och sidan Övriga avtal och överenskommelser.

Avtal gällande Tjänstemännen 

Avtal gällande Arbetare 

För åtkomst till sidorna

Enbart medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening med en inloggning till ikem.se kan få åtkomst till dessa sidor. Om du inte har en inloggning kan du enkelt skapa en sådan med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.

Skapa inloggning 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in