Skriv ut

Stora elprisskillnader mellan norr och söder

Elpriset i södra och mellersta Sverige fortsätter att öka. Även under sommaren är prisskillnaderna betydligt större nu än för ett par år sedan. Till stor del beror denna utveckling på stängningen av Ringhals 1 och 2 och kapacitetsbristen i transmissionsnätet. De höga elpriserna slår direkt mot industrins konkurrenskraft. Det skriver SKGS i nyhetsbrevet Energiperspektiv.

I den artikel som SKGS nyhetsbrev länkar till kan man sedan läsa att snittpriset på el varierar stort mellan de fyra elområdena. Det rör sig om så mycket som 20 respektive 47 procent högre kostnader för elanvändarna i mellersta och södra Sverige jämfört med kostnaderna i norr. De stora prisskillnaderna sammanfaller med att reaktorerna Ringhals 2 (30 december 2019) och 1 (31 december 2020) togs ur drift. I och med detta tappade SE03 betydande och planerbara elproduktionsanläggningar.

‒ Detta oroar, en stabil elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad är en avgörande förutsättning för våra medlemsföretags möjligheter att genomföra en framgångsrik omställning till klimatneutral produktion, säger Mikael Möller, chef näringspolitiska EU frågor på IKEM, och fortsätter.

‒ Vi står inför ett dubblat elbehov fram till 2045 samtidigt ser vi ett ansträngt elförsörjningsläge i södra Sverige. Vi behöver en elförsörjning som möter industrins behov i alla delar av landet och som levererar på det mest kostnadseffektiva sättet.

Läs hela artikeln här www.skgs.org/stora-elprisskillnader-mellan-norr-och-soder/

Här kan du prenumerera på Energiperspektiv, SKGS nyhetsbrev 
www.skgs.org/skgs-tycker/nyhetsbrev/

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in