Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Träffpunkt IKEM: Ledarskap i det nya arbetslivet - vad är viktigt att tänka på nu?

Med temat "Ledarskap i det nya arbetslivet" berättar Jens Näsström som är arbetspsykolog och oberoende forskare om effekterna av distansarbete. Vi berör också relevanta arbetsmiljö- och arbetsrättsliga regler kopplade till distansarbete. Träffpunkt ges online 27 maj och 1 juni.

Ledarskap i det nya arbetslivet

Det senaste året har många av oss arbetat hemifrån. Att detta stundtals varit en utmaning har lyfts i många chefs- och ledarskapstidningar. Hemarbete ställer krav på arbetsgivaren, både vad gäller arbetsplatsens fysiska utformning och hur arbetet organiseras. 

- På IKEM har vi under pandemin fått många frågor om detta. Vår bedömning är att det efter pandemin kommer att bli vanligare med hemarbete än vad det var före.  Mot bakgrund av detta har Träffpunkt IKEM temat "Ledarskap i det nya arbetslivet - vad är viktigt nu?". Träffarna ges online 27 maj och 1 juni. Träffarna är både spännande och matnyttiga, säger Torbjörn Eriksson, IKEM.  

Några frågor vi ställer i Träffpunkt IKEM är: 

  • Hur påverkas medarbetarnas välbefinnande och prestation av distansarbete? 
  • Hur leder man bäst på distans? 
  • Vad är viktigt att tänka på när man leder onlinemöten?
  • Vilka är tecknen på att någon inte mår bra i distansarbete? 

Vi har bjudit in Jens Näsström som är arbetspsykolog och oberoende forskare. Våren 2020 började han att studera effekterna av distansarbete och har gjort ett stort antal djupintervjuer och enkätstudier i Sverige, Finland, Norge och Finland. Han kommer att prata om att många arbetsplatser mycket snabbt gått från ett arbetsarrangemang till tre. 

De tre arbetsarrangemangen:

  1. Traditionellt arbete på plats
  2. Distansarbete
  3. Hybridarbete (vissa dagar hemma, andra på arbetsplatsen)

Varje arbetsarrangemang har sina för- och nackdelar, vilka är viktiga att känna till för att kunna minimera de negativa effekterna och maximera de positiva hos medarbetarna. Att exempelvis effektivt leda någon på plats, respektive på distans, kräver delvis olika förhållningssätt. 

Anmälan 27 maj kl 9:00-12:00 >

Anmälan 1 juni kl 13:00-16:00 >

Pris: 500 SEK

Program

Ledarskap i det nya arbetslivet – Jens Näsström
Diskussion
Paus
Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån, Camilla Backlund IKEM
Något om det rättsliga vid arbete hemifrån, IKEM

Om Träffpunkt IKEM

Många som är med på Träffpunkt IKEM återkommer år från år, vilket är mycket trevligt. Träffarna är dessutom utmärkta för dig som är ny medlem eller ny på jobbet.

Tipsa gärna dina kollegor som du tror kan vara intresserade av att komma.

Träffpunkt IKEM äger rum två gånger om året. Nu är de online,  men i normala fall är de fysiska ute på IKEM:s regioner i Sverige. Träffpunkt IKEM vänder sig till medlemmar i arbetsgivarföreningen.

Om du har några frågor kring IKEM:s träffpunkter kan du kontakta Torbjörn Eriksson på IKEM.

Välkommen!

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in