Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Extra möten och IKEMDAGEN 6 oktober

Välkommen till IKEMDAGEN med extra möten den 6 oktober i Stockholm. Vi bjuder in till en eftermiddag med extra möten för våra båda föreningar, IKEMDAGEN då vi sätter avgörande frågor i fokus tillsammans med spännande medverkande från olika håll och avslutar med mingel och middag tillsammans med branschkollegor och medarbetarna på IKEM. På ordinarie årsmöte i maj beslutades om ändrade stadgar som är en förutsättning för den sammanslagning av IKEM:s båda föreningar som planeras.

Bakgrund

Redan när IKEM bildades 2013 genom att branschorganisationen Plast- och kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen slogs ihop, var syftet att bilda en gemensam och fullt integrerad organisation som skulle företräda IKEM:s medlemmar. Då gjordes det dock inte fullt ut.

I samband med arbetet att ta fram en ny strategi häromåret, tydliggjordes att IKEM:s medlemsföretag vill se en sammanslagning av föreningarna så som tanken var från början. Styrelsen inledde därför arbetet och kom med förslaget till sammanslagning vid det ordinarie årsmötet i maj. För att förändringen ska kunna genomföras krävs beslut vid två skilda möten, varav detta är det andra. Det första beslutet togs alltså på det ordinarie årsmötet den 12 maj. 

Extra möten

Plats: Kapitel 8, Klara Strand
Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Program:
13:00 Extra möten för IKEM:s medlemmar
13:30 Drop in och registrering, kaffe finns!
14:00 Välkomna till IKEMDAGEN 2022
17:00 Mingel, middag och underhållning

Välkommen med din anmälan till extramöten och IKEMDAGEN

Handlingar: Arbetsgivarföreningen

Kallelse med dagordning IKEM:s Arbetsgivarförening

Förslaget på nya stadgar IKEM:s Arbetsgivarförening

Avgiftsmodell för IKEM:s nya gemensamma förening

Handlingar: Branschföreningen

Kallelse med dagordning IKEM Branschförening

Förslaget på nya stadgar IKEM:s Branschförening

Avgiftsmodell för IKEM:s nya gemensamma förening

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in