Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

IKEM söker ansvarig Arbetsmarknadspolitik

Vill du arbeta för en viktig del av svensk industri? Bland våra medlemsföretag återfinns några av landets mest forskningsintensiva och största exportföretag. Nu söker vi dig som i den nyinrättade rollen som Ansvarig Arbetsmarknadspolitik vill hjälpa våra medlemsföretag att växa och utvecklas genom att stärka vårt påverkansarbete.

Som Ansvarig Arbetsmarknadspolitik på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, ansvarar du för att etablera den nya rollen i samverkan med kollegor, Näringspolitisk chef samt Förhandlingschefen. Du är ansvarig för ditt sakområde där du bevakar och driver för IKEM prioriterade arbetsmarknads- och arbetsgivarpolitiska frågor. I arbetet ingår att forma, stötta och driva IKEMs arbetsmarknadspolitiska agenda samt att förankra och föra en dialog med medlemsföretag och intressenter i övrigt.  
 
Din vardag innebär omfattande kontakter med företrädare för myndigheter, departement, fackliga organisationer, politiker/beslutsfattare samt företrädare för andra organisationer. En stor del av rollen innebär även att bevaka och påverka de arbetsmarknadspolitiska frågorna inom EU. Rollen innebär en del resor med god framförhållning.  
 
Du kommer bli en del av IKEM:s Näringspolitiska avdelning som i dagsläget består av tio sakkunniga som arbetar för att medlemsföretagen ska ha konkurrenskraftiga villkor att verka i landet. Sverige behöver en innovativ och livskraftig industri och därför bevakar och driver IKEM en stor mängd frågor som har betydelse för medlemmarnas livskraft såsom exempelvis förbättrad elförsörjning, snabbare tillståndsprocesser, tillgång till rätt kompetens och ökade investeringar i industrin. 

Exempel på frågor/områden:  

  • Arbetsmarknadspolitiska frågor inom arbetsmarknadsdepartementet med tillhörande myndigheter  

  • Påverkansarbete i arbetsmarknadspolitiska frågor såsom att bevaka kommande lagstiftning, samverkan inom Svenskt Näringsliv 

  • Arbete med arbetsmarknadsfrågor angränsande kompetensförsörjningsområdet såsom exempelvis nya omställningssystemet 

  • Arbetsmarknadspolitiska frågor på EU-nivå 

För att trivas i rollen är du som person självgående med förmåga att organisera och prioritera samt med ett gott omdöme. Vidare har du en relationsbyggande och kommunikativ förmåga där du naturligt får andra att lyssna och ta till sig budskap. Du är prestigelös och samarbetsorienterad samt analytisk.   
 
Krav, vi söker dig som;  

  • Är högskoleutbildad inom exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, juridik eller annat som bedöms relevant.  

  • Har ett antal års erfarenhet från ett eller flera perspektiv såsom myndighet, regeringskansli, påverkansarbete från näringsliv/annat, politiskt arbete. 

  • Kunskap och intresse för arbetsmarknads- och samhällsfrågor 

  • Kunskaper om EU och nationellt beslutsfattande samt förståelse för företagandets villkor och marknadsekonomi ses som meriterande.  

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in