Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Organisation

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är en bransch- och arbetsgivarförening. Större delen av verksamheten bedrivs i ett servicebolag.

70 000 medarbetare i 1.250 företag

IKEM företräder omkring 1.250 svenska och utlandsägda företag med 70.000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Norrköping.

Vi driver branschfrågorna

Branschdelen inom IKEM har medlemsföretag som är tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. IKEM företräder företagen i kontakter med myndigheter, departement och politiker, är remissinstans och opinionsbildare. IKEM arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar.

Vi stöttar arbetsgivarna

IKEM förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för medlemsföretagen samt stöttar dem i centrala förhandlingar. Medlemsföretagen har tillgång till löpande rådgivning kring lagar och avtal, hjälp med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser.

IKEM anordnar också kurser, utbildningar och konferenser för medlemsföretagen.

Föreningarnas styrelse väljs årligen på årsmötet. Styrelsen tillsätter vd som sedan IKEM:s bildande 2012 är Jonas Hagelqvist.

Sektorgrupper

Medlemsföretag som vill fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor kan bilda särskilda sektorgrupper. Sektorgrupperna styr och finansierar sin egen verksamhet. Inom IKEM finns följande sektorgrupper;

  • EPS-Bygg
  • NPG Sverige
  • PVC Forum 

Mer information om sektorgrupperna

Nätverk

IKEM:s nätverk är till för att våra medlemmar som hamnar i samma situation som andra ska få hjälp och stöttning i de vardagliga arbetsuppgifterna. Är du intresserad av att få med i ett nätverk eller om du vill veta mer om vilka frågor som diskuteras kontaktar du den som är ansvarig nätverket i fråga.

Våra nätverk

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in