Sektorgrupper

Vill ditt företag fördjupa ert samarbete i branschspecifika frågor? Då kan ni bilda en så kallad sektorgrupp eller så kan ni gå med i någon av våra redan befintliga sektorgrupper. Sektorgrupperna styr och finansierar sin egen verksamhet. IKEM har idag dessa sektorgrupper; EPS-Bygg, NPG Sverige och PVC Forum.

EPS Sverige

Isolera med 98% luft. EPS har en rad fördelar. Det isolerar väl. Har en lång livslängd. Är lätt att hantera och ger en låg totalkostnad.

NPG Sverige

Plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data.

PVC Forum

Vi jobbar för klimatet och pvc är både klimatsmart och energisnålt. PVC formum jobbar också för saklig information om PVC som råvara och material.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in