Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

EPS Sverige

EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Sektorgruppen verkar för att sprida information om EPS som isolering till svenska användare.

Isolera med 98 % luft

  • EPS står för expanderad polystyren och består till 98 % av luft och 2 % polystyren. Ibland används även benämningen cellplast.

EPS har en rad fördelar vid byggnation

  • EPS isolerar väl.
  • EPS har en lång livslängd.
  • EPS är lätt att hantera och ger en låg totalkostnad. 

I takt med att kunskaperna ökar om fördelarna används EPS/cellplast allt mer som isoleringsmaterial i mark, grund, golv, väggar och tak – både vid nybyggnation och ombyggnation/tilläggsisolering.

Sektorgruppen EPS Sverige arbete är inriktat på att:

  • Sprida information om materialets möjligheter och hur det används på ett korrekt sätt, så att tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar tillvaratas.
  • Vi följer omvärldens utveckling och trender.

Vi påverkar även politiska beslut i egenskap av remissinstans.

Läs mer här på webbplatsen för EPS Sverige

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in