Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

NPG Sverige

NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare.
  • Plaströrsystem används som funktionella och miljöanpassade infrastrukturlösningar av hög kvalitet.
  • Sektorgruppen NPG har medlemmar inom plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data.

Nordic Poly Mark - det nordiska kvalitetsmärket för plaströr

NordicPolyMark kvadrat.jpg

Europa har gemensamma produktstandarder, så kallade EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark som är ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in