Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

PVC  Forum

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi. PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.
  • PVC Forum vänder sig till företag som vill fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor.

  • PVC Forum styr och finansierar sin egen verksamhet. 

  • Medlemmar i IKEM:s branschförening är välkomna att vara en del av
    PVC Forum

Våra mål

  • Öka återvinningen av PVC
  • Öka kunskapen om PVC (särskilt inom offentlig upphandling)
  • Kommunicera branschens hållbarhetsarbete. 

Mervärde för dig som engagerar dig

Våra medlemsföretag som är med i PVC Forum fördjupar sitt samarbete i branschspecifika frågor.  Årsmötet är ett exempel då ni kan knyta kontakter och påverka vilka aktiviteter som ska prioriteras.

Mer information finns på webbplatsen

www.pvc.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in