Ledamöter i vår styrelse

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna består av två föreningar - branschföreningen Innovations- och kemiindustrierna och arbetsgivarföreningen Innovations- och kemiarbetsgivarna - samt ett bolag, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB.

Här presenteras föreningarnas gemensamma styrelse

Styrelse för bransch- och arbetsgivarfrågor

Anders Fröberg, Borealis AB, styrelseordförande
Ann-Christin Ericsson, Univar AB, vice ordförande
Petter Hagander, 3M Svensk AB, vice ordförande
Rolf Allgulander, Nynas AB
Ylwa Alwarsdotter, SEKAB BioFuels and Chemicals AB
Christian Bjerdén, Preem AB
Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB
Anders Hallström, AstraZeneca
Lars Josefsson, Josefsson Sustainable Chemistry AB
Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB
Johan Landfors, Nouryon AB
Carsten Larsen, DOW Sverige AB
Jenny Lidander, AstraZeneca
Lars Lind, Adesso BioProducts AB 
Emil Lindén, Bergo Flooring AB
Andreas Malmberg, Trioplast AB
Mark Meier, BASF
Magnus Ohlsson, Cementa AB
Johanna Persson, Berendsen Textil Service AB
Stefan Peterson, Aga Gas AB
Elin Rodenstam, Bona AB
Mikael Rogestedt, Inovyn Sverige AB
Bjarne Sandberg, Cambrex Karlskoga AB
Jan Secher, Perstorp Holding AB
Cecilia Sjöstedt, GE Healtcare Bio-Sciences AB
Helge Steg, Arta Plast AB
Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB
Jesper Thomassen, Nordic Sugar AB

Arbetsutskott tillika bolagsstyrelse

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande
Ylwa Alwarsdotter, SEKAB BioFuels and Chemicals AB
Christian Bjerdén, Preem AB
Ann-Christin Ericsson, Univar AB
Petter Hagander, 3M Svenska AB
Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB
Johan Landfors, Nouryon
Anders Hallström, AstraZeneca
Jonas Hagelqvist, IKEM

Arbetsgivardelegation

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande
Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB
Petter Hagander, 3M Svenska AB
Jenny Lidander, AstraZeneca
Ylva Nyberg, Preem AB
Johanna Persson, Berendsen Textil Service AB
Cecilia Sjöstedt, GE Healthcare Bio-Sciences AB
Helge Steg, Arta Plast AB

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in