Ledamöter i vår styrelse

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna består av två föreningar - branschföreningen Innovations- och kemiindustrierna och arbetsgivarföreningen Innovations- och kemiarbetsgivarna - samt ett bolag, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB.

Här presenteras föreningarnas gemensamma styrelse

Styrelse för bransch- och arbetsgivarfrågor

Anders Fröberg, Borealis AB, styrelseordförande
Christian Bjerdén, Preem AB, vice ordförande
Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB, vice ordförande

Rolf Allgulander, Nynas AB
Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB
Jonas Hagelqvist, IKEM
Lars Josefsson, Josefsson Sustainable Chemistry AB
Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB
Jenny Lidander, AstraZeneca
Lars Lind, Adesso BioProducts AB
Emil Lindén, Bergo Flooring AB
Pär Lindén, Univar Solutions AB
Ann Lindgärde, Nouryon AB
Andreas Malmberg, Trioworld Smålandsstenar AB
Åsa Manelius, AstraZeneca
Mark Meier, BASF
Magnus Ohlsson, Cementa AB
Stefan Peterson, Linde Gas AB
Elin Rodenstam, Bona AB
Bjarne Sandberg, Cambrex Karlskoga AB
Jan Secher, Perstorp Holding AB
Cecilia Sjöstedt, Cytiva Sweden AB
Helge Steg, Arta Plast AB
Jerry Stenberg, 3M Svenska AB
Geir Tangenes, Inovyn Sverige AB
Jesper Thomassen, Nordic Sugar AB
Per Viktorsson, Brenntag Nordic AB

Arbetsutskott tillika bolagsstyrelse

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande
Christian Bjerdén, Preem AB
Jonas Hagelqvist, IKEM
Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB
Ann Lindgärde, Nouryon AB
Åsa Manelius, AstraZeneca
Mark Meier, BASF
Cecilia Sjöstedt, Cytiva Sweden AB
Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB

Arbetsgivardelegation

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande
Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB
Jenny Lidander, AstraZeneca
Ylva Nyberg, Preem AB
Helge Steg, Arta Plast AB
Jerry Stenberg, 3M Svenska AB

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in