Plastfrågor vi arbetar med

Plast och hållbarhet

Näringspolitik

Engagera dig!

Forskningsprojekt

Informationsmaterial

Nyheter

Hållbar plastanvändning

18 maj 2021 | Plast
Igår lanserade Naturvårdsverket sin nya färdplan för en hållbar plastanvändning, vilken är tänkt att inspirera till handling för hållbar plastanvändning.
Läs mer

Näringslivets uppmaning till Europeiska kommissionen

23 apr 2021 | Plast
Näringslivet uppmanar nu Europeiska kommissionen att lägga tillräckligt med tid och resurser på den pågående översynen av förpackningsdirektivet. Det är en viktig möjlighet att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.
Läs mer

Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

16 apr 2021 | Plast
IKEM och medlemmarnas budskap till EU-kommissionen och regeringen: Det behövs ett helhetsperspektiv. Att ensidigt fokusera på att reglera och fasa ut farliga ämnen kommer inte att göra att vi når en cirkulär ekonomi utan här krävs satsningar på innovation. Produktutveckling är ett arbete som tar tid och som sker gemensamt med andra inom värdekedjan.
Läs mer

Sverige ska vara ledande i omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. 

 

Återvinn all plast!

Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle.Men nu måste Sverige ta nästa steg för att återvinna all plast.

All plast kan återvinnas

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in