Engagera dig!

Jobbar du i ett av IKEM:s medlemsföretag i branschföreningen? Vill ni fördjupa ert samarbete i branschspecifika frågor? Då kan ni bilda en så kallad sektorgrupp eller så kan ni gå med i någon av våra redan befintliga sektorgrupper. Sektorgrupperna styr och finansierar sin egen verksamhet. IKEM har idag dessa sektorgrupper; EPS Sverige, NPG Sverige och PVC Forum.

EPS Sverige

EPS Sverige är en ideell organisation som verkar för att öka återvinningen av EPS i Sverige. EPS Sverige arbetar också för att sprida information om materialet EPS.

NPG Sverige

Nordiska plaströrsgruppen samlar  de svenska rörproducenterna i gemensamma frågor inom till exempel återvinning. NPG erbjuder även EWF-certifierad svetskurs för PE-rör.

PVC Forum

PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

Nätverk inom plastområdet

Medlemmar i IKEM har möjlighet att gå med i ett eller flera av våra nätverk.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in