Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

CircleStretch

CircleStrech verkar för utveckling av hållbara och cirkulära råmaterial inom textilindustrin.

I regeringens nationella strategi för cirkulär ekonomi pekas även textil ut som en prioriterad materialström där Sverige har potential att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi. Ett beviljat projekt inom detta är CircleStretch som vill förbättra förutsättningarna för användningen av biobaserad polytrimetylentereftalat (PTT).

Fibermaterialet ingår i Sorona® och Lyckra T400® och är idealiskt för textilindustrin när det gäller teknisk prestanda och hållbarhet. Dock utgör den höga kostnaden för PTT-fibrer och avsaknaden av återvinningsmöjligheter de största hindren för att PTT ska kunna ta en större marknadsandel.

– Vi vill i projektet hjälpa den svenska textilindustrin att hitta fiberalternativ som är gjorda av hållbart råmaterial och att hantera avfall från sina produkter, vilket stärker utvecklingen mot cirkulär ekonomi inom textilindustrin, säger Karin Wilson på RISE som leder projektet.

Tanken är att använda glycerol, en biprodukt från biodieselproduktion, och glukos från skogsbruks- och jordbruksrester för att skapa en kemikalie med högt värde till en låg kostnad. För att sluta cirkeln ska projektet också skapa en kemisk återvinningsväg för uttjänta polymerer producerad från denna avfallskälla. Projektet kommer dessutom att utvärdera de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att ha PTT i en polyesteråtervinning.


I projektet deltar, förutom RISE, Lunds Universitet, IKEA, Volvo Cars, Borgstena, FOV, IKEM och Kemikaliegruppen vid RISE.

Projektet har en total budget på drygt 4,2 MSEK och pågår mellan juni 2020 och december 2022.

Läs mer om projektet CircleStretch – Kostnadseffektiv metod för tillverkning och återvinning av biobaserad PTT-fiber i textilindustrin.

För mer information, kontakta

Karin Wilson, projektledare RISE
Telefon: 0470-76 75 47
E-post: karin.wilson@ri.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in