Informations- och utbildningsmaterial

Aldrig tidigare har den offentliga debatten handlat så mycket om plast. Plast i världshaven är ett stort problem samtidigt som koldioxidutsläppen i Europa skulle öka med över 60 % om all plast skulle bytas ut mot alternativa material. Här finns information och utbildningsmaterial om plast för såväl företag som lärare och elever i skolan.

Plastguiden

Plastguiden är en app som innehåller information om de vanligaste plasterna, och videoklipp om de vanligaste bearbetningsmetoderna. Appen är gratis.

Plastkunskap för grundskolan

Plastkunskap för grundskolan tar upp aspekter på plast som nedskräpning, övergång till biobaserade material och hantering av avfall.

Plastkunskap för gymnasiet

Plastkunskap för gymnasiet ger uppdaterad information om den stora materialgruppen plast. Undervisningsmaterialet beskriver användningsområden för plaster och tillverkningsmetoder.

BioLyftet

BioLyftet är en utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill börja använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Hållbara förpackningar

Hållbara förpackningar är ett projekt i vilken IKEM tog fram en guide för återvinnbara plastförpackningar.

Information, inspiration och undervisningsmaterial för lärare och elever finns på IKEM Skola.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in