Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Hållbara förpackningar

Under 2019 deltog IKEM i ett projekt som syftade till att ta fram en guide för återvinnbara plastförpackningar. Målet var att skapa en gemensam syn på hur förpackningar bör utformas för att vara återvinningsbara utan att kvalitén på produkten kompromissas.

Projektet finansierades av Naturvårdsverket och leddes av forskningsinstitutet RISE. Med i projektet var också flera intressenter från hela värdekedjan för att säkerställa att informationen i guiden är rätt och riktig och förankrad bland aktörerna på marknaden.

I projektet slutfas presenterades guiden vid två tillfällen, 1 i Stockholm och 1 i Göteborg, och över 100 personer deltog totalt vid de två tillfällena. I länken nedan kan du själv ladda hem guiden och ta del av informationen.

Guide Återvinningsbara plastförpackningar

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in