Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Plastkunskap för grundskolan

Plastkunskap för grundskolan tar upp aspekter på plast som nedskräpning, övergång till biobaserade material och hantering av avfall. Dessutom finns information om plasternas kemi och om olika bearbetningsmetoder.

Plastkunskap för grundskolan är i första hand tänkt för grundskolans högstadium. Materialet kan även användas som fördjupning för yngre elever eller för repetition på gymnasiet.

Materialet är uppdelat i åtta kapitel som vart och ett tar upp olika aspekter på plastanvändningen i vårt samhälle.

IKEM Skola: Plastkunskap för grundskolan

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in