Näringspolitik

IKEM:s uppdrag är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och attraktionskraft genom att verka för spelregler och ett näringslivsklimat som stimulerar tillväxt och nyskapande. Vi samarbetar med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv och med branschens europeiska organisationer.

Svensk politik

IKEM arbetar för att undvika skatter eller förbud som inte är miljömässigt motiverade. I stället vill vi att Sverige ska fokusera på att skapa en cirkulär och resurseffektiv ekonomi för plasten och att minska nedskräpningen oavsett materialslag.

EU-politik

IKEM är engagerade både när EU-lagar förhandlas fram och när dessa sedan ska genomföras i svensk lagstiftning. Våra europeiska organisationer är mycket viktiga i detta arbete.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in