Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Bilden visar den gröna givens färdplan och åtgärder inom flera olika områden.

Den europeiska gröna given – European Green Deal

Den europeiska gröna given är en av EU kommissionens 6 prioriteringar för åren 2019 - 2024, och presenterades den 11 december 2019. Syftet är att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Och den är en viktig del av kommissionens strategi för att genomföra de Globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Den europeiska gröna given är en av EU kommissionens 6 prioriteringar för åren 2019 - 2024, och presenterades den 11 december 2019. Syftet är att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Och den är en viktig del av kommissionens strategi för att genomföra de Globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Den gröna given presenteras som en ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Investeringsplanen som sedan presenterades var att 1 biljon euro ska mobiliseras för hållbara investeringar under det kommande decenniet. Det finns nu en oro att corona-krisen ska leda till att EU inte har lika mycket resurser kvar till denna satsning.

Initiativet omfattar en färdplan och åtgärder inom flera olika områden enligt bilden nedan.

Figur: Den gröna givens olika delar

För att omsätta den politiska ambitionen kommer en rad lagförslag att presenteras, de som specifikt handlar om plast borde finnas i följande initiativ:

  • Industrin ska verka för en ren och cirkulär ekonomi

Kommissionen har presenterat en industristrategi och en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin. När det gäller industristrategin kan man kort säga att det handlar om att utnyttja den inre marknadens effekter mer, en ökad digitalisering och att minska byråkratin.

LÄNK Läs med om handlingsplanen för en cirkulär ekonomi här  

  • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivs sätt

I oktober 2020 publicerade kommissionen en strategi för renovering – A renovation wave for Europé. Här finns fokus på såväl energieffektivisering som livscykeltänk och återvinning och kan leda till en ökad användning av plastprodukter.

  • En nollutsläppsvision för en giftfri miljö

Den nya kemikaliestrategin presenterades av kommissionen den i oktober 2020 och innehåller en rad regulatoriska förslag som mer farobaserad riskhantering, riskbedömning av coctaileffekter, gruppvis reglering av kemikalier, registrering av polymerer, högre datakrav även för lågvolymämnen och klassificering av hormonstörande ämnen. Å andra sidan utlovar också kommissionen satsning på produktutveckling och forskning för att gynna företag som ligger i framkant när det gäller omställning till mer hållbara och säkrare kemikalier.

Här du läsa om den nya kemikaliestrategin

På ec-europa.eu kan du läsa mer om den europeisk gröna given

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in