Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

European Plastics Converters

European Plastics Converters, EuPC, är en europeisk branschorganisation som representerar Europas plastbearbetare.

Plastbearbetare omvandlar plastråvara, såväl nyråvara som återvunnen råvara, till nya plastprodukter. Idag representerar EuPC 28 nationella organisationer, varav IKEM är en, samt 18 industriorganisation vilket sammantaget blir över 50 000 företag som tillsammans producerar över 50 miljoner ton plastprodukter varje år.  

IKEM deltar i EuPC:s arbete och är bidrar till det påverkansarbete som EuPC gör framför allt på EU-nivå men även på nationell nivå då de nationella organisationerna kan föra vidare information och positionspapper till sina respektive länders beslutfattare.  

EuPC är också en av grundarna till MORE som är en gemensam digital plattform för att följa upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin.

Läs mer om MORE här

Läs mer om EuPCs arbete på www.plasticsconverters.eu

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in