Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Handlingsplan för den cirkulära ekonomin

EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi presenterades i mars 2020. Den bygger vidare på den tidigare handlingsplanen för CE från 2015. Kommissionen poängterar att en cirkulär ekonomi är en viktigdel del i den gröna given för att kunna uppnå klimatneutralitet fram till 2050 och frikoppla den ekonomiska tillväxten från resursanvändning, samtidigt som EU får en långsiktig konkurrenskraft och inte lämnar någon efter.

Det som framför allt är nytt i denna handlingsplan jämfört med den tidigare handlingsplanen är:

Politik för hållbara produkter

Handlar om ett kommande lagstiftningsinitiativ som bland annat handlar om att utvidga ekodesigndirektivet till att omfatta mer än energirelaterade produkter och se till att den bidrar till cirkularitet.

Detta kan till exempel innebära:

  • Krav på produktens hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet och reparerbarhet, åtgärder kring förekomsten av farliga kemikalier i produkter och öka deras energi- och resurseffektivitet.
  • Krav på innehållet av återvunnet material i produkter och samtidigt garantera deras prestanda och säkerhet. Möjliggöra återtillverkning och materialåtervinning av hög kvalitet samt minska koldioxid- och miljöavtrycken.
  • Begränsa engångsprodukter och motverka planerat åldrande. Här nämns tillexempel plast, förpackningar, textilier, fordon och elektronik.

Ökat inflytande för konsumenter och offentliga köpare

  • Kommissionen kommer att föreslå en översyn av EU: s konsumentlagstiftning för att säkerställa att konsumenterna får pålitlig och relevant information om produkterna, som livslängd och om möjlighet till reparation, reservdelar och reparationsmanualer.
  • Kommissionen kommer också att överväga att ytterligare stärka konsumentskyddet mot green washing och produkter som går sönder för tidigt. 
  • Vidare kommer man också att föreslå att företag underbygger sina miljöpåståenden med hjälp av produkt- och organisationsmetoder för miljöavtryck. Kommissionen kommer att testa integrationen av dessa metoder i EU: s miljömärke och inkludera mer systematiska hållbarhetsaspekter, återvinningsbarhet och återvunnet innehåll i EU: s miljömärkeskriterier .

Cirkularitet i tillverkningsprocesserna.

I strategin lyfter man fram några nyckelprodukter:

  • Elektrisk och elektronisk utrustning, bilar och batterier, förpackningar, plast, textilier, byggande och byggnader, mat, vatten och näringsämnen

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in