Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Förpackningar i handlingsplanen för CE

Målet är att alla förpackningar inom EU ska vara återvinningsbara eller återanvändbara på ett ekonomiskt hållbart sätt till år 2030, vilket presenterades redan i Plaststrategin.

Därför ska Kommissionen se över förpackningsdirektivet och då överväga åtgärder som:

  • Minska (över)emballering och förpackningsavfallet, bland annat genom att sätta upp mål och vidta andra avfallsförebyggande åtgärder.

  • Driva på design för återanvändning och materialåtervinning av förpackningar, bland annat genom att överväga begränsningar för användningen av vissa förpackningsmaterial för vissa tillämpningar, särskilt när alternativa återanvändbara produkter eller system är möjliga eller när konsumentvaror kan hanteras på ett säkert sätt utan förpackning.

  • Överväga möjligheter för att minska förpackningsmaterialens komplexitet, bland annat antalet material och polymerer som används.
  • Utvärdera möjligheten att införa EU- märkning som underlättar för konsumenterna att källsortera rätt.

  • Fastställa regler för säker återvinning även av andra plastmaterial än PET för material i kontakt med livsmedel.

  • Övervaka och stödja genomförandet av kraven i dricksvattendirektivet för att göra drickbart kranvatten tillgängligt på offentliga platser, vilket kommer att minska beroendet av flaskvatten och förhindra förpackningsavfall.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in