Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Plast i nya handlingsplanen

När det gäller specifikt plast anser EU-kommissionen att man ska bygga vidare på strategin för plast i en cirkulär ekonomi som presenterades januari 2018, samt initiativet Circular Plastics Alliance som blev ett resultat av strategin och det upprop om att använda återvunnen plast som kommissionen gjorde.

Nytt är att kommissionen tänker föreslå

  • Obligatoriska krav på innehåll av återvunnet material och presentera ytterligare åtgärder för att minska avfallet för viktiga produkter, som förpackningar, byggnadsmaterial och fordon.

    Läs mer om Cirkular Plastics Alliance

Kommissionen ska också ta fram en politik för:

Tillverkning, märkning och användning av biobaserad plast, som baseras på bedömningar av när användningen av biobaserade råvaror verkligen resulterar i miljöfördelar, utöver att minska användningen av fossila resurser.

Användningen av biologiskt nedbrytbart eller komposterbart plast, som baseras på en bedömning av när sådan användning kan vara till fördel för miljön och kriterierna för sådana tillämpningar. Det syftar till att säkerställa att märkning av en produkt som "biologiskt nedbrytbar" eller "komposterbar" inte vilseleder konsumenterna att kassera den på ett sätt som orsakar plastskrap eller förorening på grund av olämpliga miljöförhållanden eller otillräcklig tid för nedbrytning.

Man avser att genomföra direktivet för engångsprodukter.

Mer information finns här på sidan om SUP-direktivet 

Tillsammans med åtgärderna med att förhindra nedskräpning adresserar EU-kommissionen även mikroplastfrågan.

  • Man vill begränsa medvetet tillsatta mikroplaster.
  • Utveckla metoder för att mäta mikroplaster.
  • Öka kunskapen om riskerna och förekomsten av mikroplast i miljön, dricksvatten och mat.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in