Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

The European Plastics Pact​

The European Plastics Pact är ett initiativ som är kopplat till direktivet om engångsprodukter och syftet är att accelerera återanvändning och återvinning av engångsprodukter och förpackningar i plast.

Sverige har gått med i detta och som deltagare förbundit sig att till 2025 ska alla engångsprodukter och förpackningar i plast:

  • Designas så de kan återanvändas när det är möjligt och i varje fall återvinnas;
  • Minskad användning av de med nyråvara med minst 20 viktprocent, varav hälften av minskningen kommer från en absolut minskning av plast.
  • Öka insamling, sortering och återvinningskapacitet med minst 25 procent och nå en nivå som motsvarar marknadens efterfrågan på återvunnen plast
  • Öka användningen av återvunnen plast, använd företag som i genomsnitt uppnår minst 30 procent återvunnen plast (i vikt) i deras produkt- och förpackningssortiment.

 

Mer information finns på europeanplasticspact.org

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in