Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Engångsplast – vad gäller

Den 3 november förra året beslutade regeringen om de förordningar som genomför engångsplastdirektivet i svensk lagstiftning. Sverige har valt att även vidta några ytterligare nationella åtgärder. De första nya reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Bakgrund

Den 3 juli 2019 började Engångsplastdirektivet att gälla och medlemsstaterna har sedan haft två år på sig att sätta i kraft de lagar, bestämmelser och administrativa föreskrifter som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Tidslinje över kraven

Naturvårdsverket har gjort en tidslinje över när de olika kraven börjar gälla.
Naturvårsverkets tidslinje över kraven 

Naturvårdsverket har också gjort en tabell över vilka åtgärder och krav som gäller för olika plastprodukter.

Tabell och krav för olika plastprodukter 

Information och stöd

Som ansvarig myndighet för tillsynen över förordningarna gällande engångsplastprodukterna har Naturvårdsverket en speciell sida om engångsplast.

På sidan finns bland annat:

  • Definitioner på vanliga begrepp i EU:s engångsplastdirektiv.
  • Frågor och svar om regler för engångsplast.
  • Vilka åtgärder som kommer att tillämpas för olika produkter.

Till Naturvårdsverkets sida om Engångsplast 

Näringslivets synpunkter

IKEM har under hela lagstiftningsprocessen arbetat tillsammans med andra berörda branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv för att lyfta fram näringslivets synpunkter till beslutsfattarna. Näringslivet gör redan mycket för att få till en mer resurseffektiv och cirkulär användning av dessa engångsplastprodukter och det är därför viktigt att politiska beslut inte hindrar utvecklingen utan drar åt samma håll.

IKEM:s remissvar på miljödepartementets promemoria ”Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning”

Andra remissvar på miljödepartementets promemoria 

Plakatpolitik att förbjuda plastmuggar

Regeringen har beslutat att förbjuda engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast från den 1 januari 2024. Detta är tyvärr ytterligare ett exempel på ogenomtänkta politiska beslut som får negativa effekter för miljön. Regeringen har helt missat de unika egenskaper som muggar helt i plast har.

Konsekvensanalysen av förslaget är bristfällig och regeringen utgår från att engångsmuggar helt i plast kan ersättas av pappersmuggar som invändigt klätts med en tunn plastfilm. Denna bedömning stämmer inte med verkligheten eftersom pappers- och plastmuggar har olika barriäregenskaper och skillnader i transparens. En konsekvens av förbudet blir därför att restaurangerna inte kan sälja till exempel färdigberedda, nyttiga smoothies och liknande drycker.

- Hållbarheten riskerar att minska och matsvinnet att öka då muggar med lägre andel plast ger mycket kortare hållbarhet för livsmedlet. Detta är negativt ur miljösynpunkt eftersom forskningen visar att matsvinn oftast har en betydligt större klimatpåverkan än själva förpackningen, säger Lena Lundberg.

Muggar helt i plast är också resurseffektivare eftersom de kan tillverkas tunna med lite material. En fördel blir därför staplingsbarheten som leder till transportoptimering i både volym och vikt. Staplingsbarheten maximerar också arbetsutrymmet i exempelvis restaurangköket eller delikatessdisken både före, under och efter användning. Inom hälso- och sjukvården är plastmuggarna också viktiga genom att de är resurseffektiva och hygieniska. Det går åt lite material per mugg och utrymmesbehovet minimeras.

Straffar näringslivets hållbarhetsarbete

Förbudet skickar en stark signal till näringslivet att det inte lönar sig att vara proaktiv i hållbarhetsarbetet. Vår svenska tillverkare av muggar har gjort stora investeringar för att uppfylla märkningskraven i engångsplastdirektivet, som ska förhindra nedskräpning. Sedan har företaget under en längre tid arbetat för att minska mängden material för samma funktion, börjat använda återvunnen plast samt ökat andelen förnybart material. De muggar som tillverkas är redan designade för att vara återvinningsbara och de ingår i producentansvaret för förpackningar.

Vidare inför nu allt fler restauranger pant- och sorteringssystem för engångsförpackningar som muggar. Ett exempel är &Repeat som lanserades i december 2020 och som fungerar för både takeaway och restauranggäster. Pantsystemen leder till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi med minskad nedskräpning.

Läs mer om våra förslag för en politik för en hållbar plastanvändning och exempel på fler ogenomtänkta politiska beslut 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in