Skriv ut

Engångsplastdirektivet

IKEM arbetar tillsammans med andra berörda branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv för att lyfta fram näringslivets synpunkter till beslutsfattarna. Näringslivet gör redan mycket för att få till en mer resurseffektiv och cirkulär användning av dessa engångsplastprodukter och det är därför viktigt att politiska beslut inte hindrar utvecklingen utan drar åt samma håll.

I juli 2019 började Engångsplastdirektivet att gälla och medlemsstaterna har två år på sig att sätta i kraft de lagar, bestämmelser och administrativa föreskrifter som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Den 15 december 2020 presenterade miljödepartementet sitt förslag på implementering. Målsättningen har varit att ”Engångsplastdirektivet ska genomföras på ett ambitiöst sätt för en omställning till en giftfri, biobaserad och cirkulär ekonomi.” Förslaget var ute på remissrunda till och med 15 mars 2021.

Läs mer om vad Engångsplastdirektivet innebär 

Miljödepartementets promemoria ”Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning” 

IKEM:s remissvar på miljödepartementets promemoria ”Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning”

Andra remissvar på miljödepartementets promemoria 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in