Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Utredningen om hållbara plastmaterial

I slutet av december 2018 överlämnades den statliga utredningen Hållbara plastmaterial till Miljöminister Karolina Skog. Många av utredningens förslag kommer att bli viktiga för IKEM:s medlemsföretag och vi har därför varit engagerade i utredningen och bistått med underlag samt deltagit i workshops.

Vi är mycket positiva till att utredningen föreslår att regeringen ska stödja arbetet med att realisera ett plastreturraffinaderi i Sverige.

För att få ett plastreturraffinaderi till Sverige behövs flera åtgärder bland annat översyn av lagstiftningen, investeringar genom forskningsstöd och flaggskeppssatsningar.

  • IKEM vill att det tillsätts en särskild utredare som kan föreslå de reformer som behövs för att göra verklighet av ett plastreturraffinaderi i Sverige. Bland annat behöver äldre lagstiftning justeras så att plastavfallet blir tillgängligt och lönsamt att återvinna.

IKEM är positiva till att utredningen vill att regeringen stödjer företagen i att få acceptans för massbalans, ett system som påminner om hur grön el fungerar och som gör det möjligt att fasa in biobaserad och/eller återvunnen råvara succesivt och samtidigt använda befintlig utrustning. Det är resurseffektivt.

Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta fram kravkriterier för att öka efterfrågan på återvunnen plast.

  • IKEM anser att upphandlingskriterier är viktiga för övergången till en cirkulär ekonomi. Därför är vi bekymrade när vi upplever att Upphandlingsmyndigheten inte har ett livscykelperspektiv i sitt kriteriearbete.

En del av utredningen handlar om smartare användning av plast. Plasterna är viktiga för cirkulärt och resurseffektivt samhälle, men det krävs kunskap för att kunna väga in alla aspekter och ha ett livscykelperspektiv. Där kan IKEM bidra.

Troligtvis kommer regeringen snart att skicka ut betänkandet på remiss så vi har möjlighet att lämna kommentarer.

Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in