Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Handlingsplan för cirkulär ekonomi

Januari 2021 presenterade regeringen den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.

En av de prioriterade strömmar i omställningen är plast. Regeringen nämner bland annat regeringsuppdraget åt Naturvårdsverket att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp, där åtgärder för kemisk återvinning är särskilt prioriterat.

Man tar också upp arbetet kopplat till implementeringen av Engångsplastdirektivet och satsningen på hållbar plasthantering som Naturvårdsverket ansvarar för.

Regeringen har även utsett Naturvårdsverket som ansvarig för nationell plastsamordning. Arbetet ska inriktas på att samla och bygga upp objektiv och faktabaserad kunskap om makro- och mikroplast, sprida kunskapen till relevanta aktörer, samt samordna och driva frågor i syfte att öka den hållbara plastanvändningen.

IKEM är involverad i Naturvårdsverkets olika uppdrag och projekt. Kontakta oss om du vill veta mer.

Regeringens webbplats har mer information om arbetet med cirkulär ekonomi 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in