Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

IKEM:s förslag till politiken

En hållbar plastanvändning måste stödjas av välgenomtänkt politik som minimerar läckaget till miljön, förstärker drivkrafterna för insamling och återvinning, samt gynnar innovation och utveckling. Tyvärr har ogenomtänkta politiska beslut fattats eller föreslagits de senaste åren som motverkar sina syften och som i praktiken gett negativa konsekvenser för både miljö och ekonomi.


För att påverka politiken i en hållbar riktning har IKEM nu tagit fram en rapport där vi beskriver hur plasterna bidrar till innovation samt minskade klimatutsläpp och energiförbrukning. Vi berättar också om arbetet för att all plast ska kunna återvinnas, som miljardinvesteringen i Svensk Plaståtervinning i Motala och Borealis satsning på kemisk återvinning i Stenungsund. Vi ger också förslag på bra politik som stödjer branschens omställning till en hållbar plastanvändning.

Nya skatter och förbud är inga bra styrmedel. Det minskar inte nedskräpningen och bidrar inte till teknisk utveckling, återvinning och en cirkulär ekonomi. Vi förespråkar istället politiska beslut som är effektiva, vetenskapliga och baserade på ett livscykelperspektiv.

Vi föreslår bland annat att:

  • regeringen gör ett åtagande om kemisk återvinning av plast i Sverige där bl a långsiktig råvarutillgång, acceptans för kemiskt återvunnen råvara och investeringsstöd ingår

  • alla förpackningar ska ingå i producentansvaret och inga ”friåkare” tillåtas
    fler produkter ingår i pantsystem - för minskad nedskräpning och ökad återvinning

  • offentlig upphandling ställer krav på återvunnen och/eller återvinningsbar plast när så är lämpligt

  • utsortering av plastförpackningar från restauranger, sjukhus, kontor etc sker i ökad grad

  • De exempel på ogenomtänkta politiska beslut som vi tar upp är skatten på plastbärkassar och förslaget från regeringen att förbjuda muggar som innehåller mer än 15 procent plast. Även förslaget om skatt på muggar och livsmedelsbehållare skulle inte leda till en hållbar plastanvändning.

Rapporten har vi nu skickat ut till alla partier i riksdagen och vi följer upp med enskilda möten. Eftersom det är val nästa år är det viktigt att ha en dialog med politiken nu om vi vill se en mer genomtänkt politik på plastområdet.

Läs mer om vår syn på politik för en hållbar plastanvändning i rapporten

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in