Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Klimatpolitisk handlingsplan

Regeringen presenterade i december 2019 den första klimatpolitiska handlingsplanen som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Om plast säger man att ”Mer plast kan återvinnas med ny teknik” ”Industrin behöver anpassa sina värdekedjor till en cirkulär ekonomi och avfall bör behandlas som en resurs.

I detta sammanhang skulle ett plastreturraffinaderi i Sverige kunna spela en viktig roll, varför det bör analyseras i vilken utsträckning befintliga stödsystem för industrins omställning kan bidra till en sådan etablering inom ramen för statsstödsreglerna. Regeringen avser att prioritera det harmoniserade standardiseringsarbetet tydligare framöver för att underlätta plaståtervinning.”

IKEM har tillsammans med våra medlemsföretag under flera år arbetat för lyfta behovet av kemisk återvinning som ett komplement till den mekaniska återvinningen av plast.

Mer information:  Återvinning/Kemisk Återvinning/ Vad händer inom kemisk återvinning?

Därför var det mycket positivt att regeringen i den klimatpolitiska handlingsplanen lyfte upp möjligheten med denna teknik. Regeringen gav sedan i slutet av 2020 i uppdrag till Naturvårdsverket att föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp skall öka i Sverige. I detta ingår särskilt att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kemisk återvinning av plast i Sverige.

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag: Öka materialåtervinningen av plast

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in