Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Nationell plastsamordning

Naturvårdsverket har fått ett uppdrag av regeringen att vara en samlande och drivande kraft i Sverige i arbetet med att nå en hållbar plastanvändning. Detta gör man nu under namnet Nationell plastsamordning

Nationell plastsamordning är tänkt att fungera som en slags samlingspunkt med aktuell kunskap, information om forskningsfinansiärer, olika arbeten och projekt som pågår, statistik, lärande exempel, inspiration och annat som näringsliv, kommuner, regioner, forskare och myndigheter behöver i sitt arbete med en hållbar plastanvändning. Detta görs idag via webbinformation, olika nyhetsbrev, på seminarier, konferenser och olika möten.

Inom ramen för nationell plastsamordning har Naturvårdsverket har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet,  tagit fram en guide för hållbar plastanvändning. Guiden vänder sig främst till de som arbetar inom näringslivet med design och tillverkning eller inköp och försäljning av produkter som helt eller delvis består av plast.

Rätt använt är plast ett viktigt och värdefullt material. Det är därför viktigt att vi kommer tillrätta med utmaningarna som finns med användningen av plast så att vi kan fortsätta använda den där den ger miljövinster. Guidens utgångspunkt är att en hållbar plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med minimalt läckage.

I guiden utgår man ifrån de fyra effektområdena:

  1. Råvara med minimal miljöbelastning
  2. Resurssmart användning
  3. Minska läckage av plast till naturen och
  4. Kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning


Inom varje effektområde erbjuder guiden tipps på frågor att utgå ifrån, verktyg att ta stöd av samt exempel på vad andra har gjort inom området.

Naturvårdsverket Guide till hållbar plastanvändning

Mer om Naturvåprdsverkets arbete om plast 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in