Plast och hållbarhet

Plasterna behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva material som är lätta, starka, ekonomiska och tekniskt hållbara. Plast används och gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och energiåtgången i samhället. Skulle vi ersätta dagens användning av plast i Europa med andra material, där det går, så skulle till exempel utsläppen av växthusgaser öka med 61 procent och vikten på produkterna skulle öka med cirka 274 procent.

Plasternas roll i samhället

 ”Plasternas roll i samhället” är ett informationsmaterial som hjälper dig att beskriva några av de möjligheter och utmaningar som plasterna skapar för samhällets utveckling.

Återvinning

Under Återvinning får du en bred bild om vad vi jobbar med inom plastindustrin för att värna om miljö, hälsa och cirkulär ekonomi.

Alternativa råvaror

Ett biobaserat material är helt eller delvis baserat på biomassa, hur stor del av materialet som måste var baserade på biomassa för att få kallas biobaserade finns inga egentliga krav kring, det finns däremot märkningar som brukar börja vid omkring 20 procent biomassa. Läs mer om biobaserade plaster och bionedbrytbarhet. 

Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep, OCS, är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan.

Standardisering

Arbetsgruppen för miljöaspekter inom plastkommittén utvecklar standarderna inom bland annat plaståtervinning och resurseffektivitet i Sverige.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in