Återvinning

Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi. Men nu måste Sverige ta nästa steg för att återvinna all plast.

Kemisk återvinning

Kemisk återvinning innebär att plasterna bryts ner till sina ursprungliga molekyler, som sedan användas för att tillverka helt ny plast av högsta kvalité.

Mekanisk återvinning

Mekanisk återvinning är idag den effektivaste och mest använda metoden för att återvinna plast, det är även en relativt billig metod både ekonomiskt och energimässigt.

Svensk plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar.

Circular Plastics Alliance

Circular Plastics Alliance, CPA, är ett EU initiativ som målet att öka EU:s marknad för återvunnen plast till tio miljoner ton år 2025.

MOnitoring Recyclates for Europe

MORE är en gemensam digital plattform för att följa upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin. 

PolyREC

PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in