Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Kemisk Återvinning
Översikt av olika återvinningscykler för plast. Figuren baseras på ”A circular economy for plastics – Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions”, 2019, av M. Crippa m.fl.

Kemisk återvinning

Kemisk återvinning innebär att plasterna bryts ner till sina ursprungliga molekyler, som sedan användas för att tillverka helt ny plast av högsta kvalité. Här kan du läsa mer om vad Kemisk återvinning är.

Vad är kemisk återvinning?

I dag materialåtervinner vi mest plast genom mekanisk återvinning där man sorterar, tvättar och smälter om plasterna utan att påverka materialets kemiska struktur. Därför innebär den kemiska återvinningen en större loop eftersom man först bryter ner plastens molekyler och sedan bygger ihop dem igen.

Det finns ett antal olika processer som ryms inom begreppet kemisk återvinning, som depolymerisation, pyrolys och förgasning. Fördelen jämfört med den mekaniska återvinningen är att man får helt ny plast av högsta kvalité. Det blir då möjligt att använda återvunnen plast även till känsliga produkter som livsmedelsförpackningar, leksaker, medicintekniska produkter med mera.

Man kan också återvinna plaster som redan har börjat brytas ner eller är mycket förorenade. Kemisk återvinning gör att vi kan återvinna plasten gång på gång. Förutom vid depolymerisation är det också möjligt att tillverka en helt annan plast än den som man utgick ifrån. Detta gör att den kemiska återvinningen är ett viktigt komplement till den mekaniska återvinningen om all plast ska återvinnas.

Mer information

Kemisk återvinning för en cirkulär ekonomi

Olika sätt att kemiskt återvinna

Vad händer inom kemisk återvinning?

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in