Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kemisk återvinning för en cirkulär ekonomi

Kemisk återvinning behövs för att skapa en cirkulär ekonomi för plast.

Idag sker materialåtervinning av plast mest genom mekanisk återvinning. I princip kan de flesta plaster återvinnas mekaniskt med liten eller ingen påverkan på kvalitén. Däremot finns det plastprodukter som inte är lämpliga att återvinna med den tekniken, det rör sig till exempel om sammansatta eller komplexa produkter där olika material inte kan separeras och sorteras.

Inte heller för förorenade plaster eller plaster som har börjat brytas ner är mekanisk återvinning lämpligt. För dessa produkter, och för blandad plastströmmar av låg kvalité, kan kemisk återvinning vara räddningen. Kemisk återvinning har även möjlighet att hantera delar av de stora volymer textilier som idag främst går till energiåtervinning.


För att vi ska kunna utveckla en resurseffektiv och cirkulär ekonomi för plast behöver vi därför en kombination av flera återvinningstekniker. När mekanisk återvinning fungerar är detta mest resurseffektivt eftersom färre processteg och energi krävs, figur 1.

De kemiska återvinningsteknikerna kräver fler processteg och blir inte lika effektiva på grund av ökad energiåtgång och förluster i processen. Men de kemiska teknikerna kompletterar den mekaniska återvinningen då de kan hantera flöden som ej är möjligt att återvinna mekaniskt. Tanken är också att driva den kemiska återvinningen med förnybar energi för minskad klimatpåverkan. Det kan också vara möjligt att kombinera biobaserat avfall med plastavfallet i samma process.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in