Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vad händer inom kemisk återvinning?

Den europeiska kemi- och plastindustrin ser en satsning på kemisk återvinning som en av de viktigaste möjligheterna för Europa och dess industri när det gäller att skapa en hållbar cirkulär ekonomi och uppnå de klimatpolitiska målen. För EU är målet att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 och Sverige vill uppnå detta redan 2045.

Kemisk återvinning är en viktig pusselbit för att kunna återvinna all plast. Tekniken används inte i så stor utsträckning idag och det kommer att krävas en utveckling inom en rad områden för att den ska kunna nå sin fulla potential. Det behövs både ytterligare framsteg inom teknikutveckling och affärsmodeller. Men många kemiföretag satsar nu på tekniken och en lista på tillkännagivanden finns längre ner.

I Sverige har kemiföretagen i Stenungsund tagit fram ett koncept för kemisk återvinning som man kallar Plastreturraffinaderi. Man har gjort en färdplan för hur ett Plastreturraffinaderi ska bli verklighet i Stenungsund. I färdplanen definieras olika områden som man måste jobba vidare med för att realisera ett Plastreturraffinaderi, till exempel råvarutillgång, teknologiutvärdering, ekonomi och logistik.

Flera av dessa har börjat utvärderas i olika projekt som finansieras av Vinnväxtinitiativet Klimatledande Processindustri på Johanneberg Science Park i Göteborg eller med andra medel. Under 2020 kommer färdplanen att uppdateras och Hållbar Kemi 2030 kommer jobba vidare enligt denna mot att realisera ett Plastreturraffinaderi i Stenungsund.

Även svenska politiker tycker att detta är en prioriterad fråga och en utredning om ett svenskt Plastreturraffinaderi är inkluderat i regeringens klimatpolitiska handlingsplan som presenterades i december 2019. Och under 2021 kommer naturvårdsverket att, på regeringens uppdrag, föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp skall öka i Sverige. I detta ingår särskilt att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kemisk återvinning av plast i Sverige.

Under hösten 2020 genomförde IKEM en riktad kampanj om kemisk återvinning "Återvinn all plast". Här kommer du till kampanjsidan 

Intresset för kemisk återvinning är väldigt stort och utvecklingen går framåt hela tiden.

Här är exempel på tillkännagivanden om kemisk återvinning från ett flertal stora företag:

* Källa: Cefic 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in